Комплекс Фиоре - не лукс, а необходимост!

Сградите ще бъдат изпълнени с конструкция тип „напрегнати плочи“, която ги прави по-земетръсоустойчиви. Към конвенционалната безгредова стоманобетонна конструкция се добавят допълнителни елементи във всяка плоча по Швейцарска технология. Предимствата, които дава тази авангардна за жилищното строителство конструкция са:

  • липса на подпорни колони, което позволява големи свободни пространства в помещенията и възможност за обединения или разделения на помещенията по желание на клиента
  • по-малкото колони и греди води до по-малко собствено тегло на конструкцията, следователно намалени сеизмични ефекти и намалено натоварване върху фундаментите
  • намаленото тегло на етажните конструкции води до намалени сеизмични ефекти и натоварване върху вертикалните елементи, както и по-малко натоварване върху фундаментите