Строително–инвестиционна компания ФИОРЕ ИНДЪСТРИЗ ЕООД, предлага бързина, сигурност и висококачествено строителство. Фирмата работи с екип от професионалисти в проектирането и строителния дизайн. Така осигурява разра- ботване на проектите в максимално кратки срокове, с голяма прецизност, много въображение, естетика, оригиналност и функционалност. Работим с фирми за строителен надзор, снабдени с всички необходими свидетелства и специалисти за изпълнение на независим строителен контрол, което е гаранция за качество на изпълнението и качество на вложените материали. Фирмата разполага със собствена техническа база и осигурено финансиране на проектите.
 
all rights reserved | 2008 | created by limpid vision